ROTARY HAARLEMMERMEER SCHIPHOL

 We meet every thursday between 18.00 – 20.00
at the Corendon Village Hotel, Schipholweg 275
1117 PK Badhoevedorp
YOU ARE MOST WELCOME

Jan Ziel, onze voorzitter

In het najaar van 2008 ben ik lid geworden van de Rotaryclub Haarlemmermeer-Schiphol. Voor dat ik lid was van de Rotary vond ik de Rotary een elitaire club. Deze stempel heeft de Rotary misschien nog steeds wel, maar ik heb in de afgelopen 14 jaar ervaren dat dit onterecht is, zeker voor wat betreft onze Rotaryclub Haarlemmermeer-Schiphol.
Onze club heeft op dit moment 36 leden, met totaal verschillende beroepen. Het zijn niet alleen ondernemers die lid zijn van onze club. Eén lid is bijv. werkzaam bij defensie, een ander werkt in de pastorale zorg, een lid is predikant en één lid is werkzaam in de gezondheidzorg. Ook hebben we een muzikant als lid van onze club en in het verleden zijn ook mensen uit het onderwijswereld lid van onze club geweest.  
Deze diversiteit aan beroepen is ook de kracht van onze club. Door de wekelijkse bijeenkomsten leer je elkaar ook goed kennen en hoor je van eenieder ook wat er bij zijn of haar werk speelt. Dat is heel leerzaam.

Tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten zijn er ook externe en interne sprekers. Deze houden dan een presentatie van ca. drie kwartier.  Ook door deze presentaties hoor je weer zaken die je in het gewone nieuws niet hoort. Ik vergeet nooit de presentatie van een gevangenisdirecteur. Bij die presentatie ging er een wereld voor me open.
Anders gezegd de Rotary is heel leerzaam en verbreedt je kennis en algemene ontwikkeling.
Daarnaast proberen we als Rotary geld op te halen om goede doelen financieel te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is ons project “Rotary Helpt”.  Rotary Helpt is het initiatief van onze club om met nostalgische muziekoptredens door artiesten ouderen te helpen bij dementie en eenzaamheid.
Inmiddels hebben wij de afgelopen jaren ruim 150 muziekoptredens in de tien Haarlemmermeerse verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen realiseren. 

Ook hebben we doe projecten, waarbij we met de leden actief aan de slag gaan om iets te realiseren. Als voorbeeld kan ik noemen het planten van bomen en planten in de binnentuin van woon en –zorgcentrum De Horizon in Hoofddorp, waar we met ca. 15 leden actief waren. Dit is ontzettend leuk om te doen. Je helpt De Horizon hiermee en je hebt zelf ook nog een leuke dag.
Door de Corona hebben deze activiteiten de laatste tijd wat stilgelegen, maar dit Rotaryjaar zullen we dit weer actief oppakken.

Mocht dit alles je aanspreken en zou je een keer een bijeenkomst van onze club willen bijwonen, stuur dan een mail naar secretariaat@rotaryhaarlemmermeerschiphol.nl. Dan zal ik ervoor zorgen dat je als gast een bijeenkomst kunt bijwonen. Wie weet vind je het zo leuk dat je lid wordt.

Jan Ziel

Onze club is op 12 maart 1981 opgericht en was toen de tweede club in de Haarlemmermeer. We tellen momenteel 35 leden. Onze internationale contact club is RC Keerbergen in Belgie.  De samenstelling van de club is zeer divers met vrouwen en mannen uit alle geledingen van onze maatschappij. Onze naam geeft al aan dat we ook sterk internationaal georiënteerd zijn.

Onze donatie aan de voedselbank

€ 13.650,=

Rotaryclub Haarlemmermeer Schiphol heeft tijdens haar kerstdiner in restaurant Masami in Hoofddorp onder haar leden een veiling ten behoeve van de Voedselbank Haarlemmermeer gehouden. De kavels varieerden van een verblijf in de Franse Alpen, VIP kaarten voor een Ajax wedstrijd, een sloeptocht tot zelfs een privé concert.

De opbrengst van de veiling bedroeg € 6.775, wat daarna door de eigenaar van restaurant Masami Fusion Cuisine werd verdubbeld tot een totaalbedrag van € 13.650.
Met deze geweldige opbrengst kan Voedselbank Haarlemmermeer het laatste deel van de kosten voor haar verhuizing naar een andere loods financieren.

Voedselbank Haarlemmermeer verzorgt voor 900 Haarlemmermeerders gratis wekelijkse voedselpakketten. In 2019 hebben de 130 vrijwilligers, door de samenwerking met Haarlemmermeerse bedrijven, voor een waarde van € 975.000 aan levensmiddelen kunnen uitreiken.

Op de foto vlnr: Hans de Bats (Voedselbank Haarlemmermeer) Mieke Millenaar (Rotary voorzitter) en Gerard Nijssen (Rotary initiatiefnemer).

Rotary Helpt

Met 10 enthousiaste teams van diverse bedrijven haalden we op 13 mei 2017 36.000 euro op om eenzaamheid onder (dementerende) ouderen in Haarlemmermeer tegen te gaan.

TAMSARYA

Onze club sponsort vele jaren Stichting Tamsarya in Nepal en maakte een artsenopleiding mogelijk voor Surya. Ook financierden we de opleiding van 30 verloskundigen.

Boshoeve

De tuin van dit kinderdagverblijf hebben we voorzien van heel veel beplanting en een speciale schommel waar ook kinderen met een beperking gebruik van kunnen maken.

De Vijf Service Avenue's

Clubservice

Richt zich op het versterken van Fellowship en verzekert zich ervan dat de club doelmatig functioneert.

Vocational

Moedigt Rotarians aan anderen te dienen met behulp van hun beroep en door hoge ethische normen te betrachten.

Community

Beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om het leven in de omgeving te verbeteren.

International

Omvat acties die ondernomen worden om het humanitaire bereik van Rotary over de wereld uit te breiden en begrip voor elkaar te bevorderen en vrede te bewerkstelligen.

Youth

Bevat alle activiteiten in het kader van jeugd en uitwisselingsprogramma’s

Voor meer informatie, ga naar http://www.rotary.nl