Rotary Helpt

Rotary Helpt is het initiatief van onze club om met nostalgische muziekoptredens door artiesten ouderen te helpen bij dementie en eenzaamheid.
Inmiddels hebben wij de afgelopen jaren ruim 150 muziekoptredens in de tien Haarlemmermeerse verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen realiseren.

De sponsoring in het verleden door Haarlemmermeerse bedrijven en instellingen maakt het nu ook weer mogelijk om in de eerste helft van 2022 per tehuis een bedrag van 500 euro ter beschikking te stellen

Ook een positieve

culturele bijdrage in uw instelling?

Neem contact op met het

secretariaat van de werkgroep:

secretariaat@rotaryhaarlemmermeerschiphol.nl

 

Clubservice

Richt zich op het versterken van Fellowship en verzekert zich ervan dat de club doelmatig functioneert.

Vocational

Moedigt Rotarians aan anderen te dienen met behulp van hun beroep en door hoge ethische normen te betrachten.

Community

Beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om het leven in de omgeving te verbeteren.

International

Omvat acties die ondernomen worden om het humanitaire bereik van Rotary over de wereld uit te breiden en begrip voor elkaar te bevorderen en vrede te bewerkstelligen.

Youth

Bevat alle activiteiten in het kader van jeugd en uitwisselingsprogramma’s