Rotary Helpt

Rotary Club Haarlemmermeer Schiphol organiseerde zaterdag 13 mei 2017 een bedrijvensportdag voor het goede doel: een cultureel programma bieden aan bewoners van alle verpleeg- en verzorgingshuizen in Haarlemmermeer om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Met de sportdag is 36.000 euro opgehaald. Hiermee zal de club cultureel entertainment, waaronder muziektherapie voor ouderen, mogelijk maken

Ook een positieve

culturele bijdrage in uw instelling?

Neem contact op met het

secretariaat van de werkgroep:

Janneke Petri: petj@planet.nl

en

Werry van der Windt:

werryvandekunst@versatel.nl

Clubservice

Richt zich op het versterken van Fellowship en verzekert zich ervan dat de club doelmatig functioneert.

Vocational

Moedigt Rotarians aan anderen te dienen met behulp van hun beroep en door hoge ethische normen te betrachten.

Community

Beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om het leven in de omgeving te verbeteren.

International

Omvat acties die ondernomen worden om het humanitaire bereik van Rotary over de wereld uit te breiden en begrip voor elkaar te bevorderen en vrede te bewerkstelligen.

Youth

Bevat alle activiteiten in het kader van jeugd en uitwisselingsprogramma’s

Scroll naar top